Labdaszedegető

És mondá pedig az isten: “egyezzetek ki szeretetben!”
És teremté mindenféle állatot a maga neme és fajtája szerint.
Lőn pedig egy barnább fajta prikulics, ki mindenkinél komolyabban vevé az isten parancsát és gyakorolá vala ezt a szeretetben kiegyezést a maga fajtája és neme szerint, éspedig azáltal, hogy elvevé a kicsiktől a labdát és ha azok elégedetlenkednek vala, szeretetből gyomron vágá őket.
A kicsik imával fordulván az istenhez, hogy tegyen igazságot, az isten azt mondá: “egyezzetek ki szeretetben, ha a barna prikulicsnak labda kell nosza adjatok, mert bizony mondom néktek, valószínű nagyon szüksége van rá”
És még olyanokat is meséle a kicsiknek, hogy de ne búsuljatok, mert a ti szavatok is felhallatszik és a barna prikulicsot azért küldtem rátok, hogy megpróbáljalak titeket a tűrésben, a szeretetben és a szenvedésben.
A kicsik pedig lógó orral menének haza, hogy furcsa az istennek eme igazságérzete és otthon pedig azon gondolkodának, miként lehetne eltenni láb alól a barna prikulicsot, mely egy egész pályát terrorizál az úr szavával.
És lőn, hogy szeretetből elszaporoda pedig ez a barna prikulics fajta és vele párhuzamosan megerősöde a kicsikben a gyűlölet irántuk s isten iránt, hogy ha szerinte másnak is azt kívánd, amit magadnak kívánsz, akkor az isten miért akar nekik rosszat a prikulicsok által?
És lőn, hogy megkérdezék az istent, hogy mi az igazság? Isten pedig nem válaszolt erre a kérdésre. Kibújt előle és azt mondta: “új törvényt adok pedig nektek, a szeretet törvényét...”
Aha...” mondták a kicsik, “akkor ez az igazság, hogy nincs igazság....”