Karóba húzott válaszok

És vala, hogy a jobbágyok írának levelet a királynak, a püspök kegyetlenségéről, hogy hadsereggel és erővel veszi el mindenüket, nem vetik meg az ütlegeslést s a karóba húzást sem, ha a szegény paraszt nem csengeti le aranyban az adóját, mely hallatlanul magas. Ezért kéretik, hogy a király hadsereget küldjön a püspökre, hogy tanítsa móresre.
Vala pedig, hogy még a jobbágyok levele előtt a püspök ira levelet a királynak, hogy a jobbágyok lázadának vala, s nem tudják behajtani a királynak járó adókat ezért. Ezért kéretik, hogy a király hadsereget küldjön a jobbágyokra, hogy tanítsa móresre őket.
A király olvasá mindkét levelet és röhöge magában, gondolván, ha a jobbágyoknak segít, magára haragítja a püspököt s annak embereit, ha pedig a püspöknek segít, akkor magára haragítja a jobbágyokat.
A bölcs király meg hagya őket vitatkozgatni, egymást karóba huzigáltatni, mert a király messzebb látott, mint a csengő arany (ezen javak már ládaszám valának a palotájában), látá a közelgő nagy ellenséget, akihez kell a püspök is meg a jobbágy is, megverekedni vele.
És hiába várá a jobbágy és hiába a püspök a segítséget, az nem jöve vala, még bújj seggembe válasz sem jött a királytól.
És jöve a nagy ellenség, a püspök parancsára menének a jobbágyok harcolni és nagyon sokan fogukat a fűbe harapva hagyák, elkergeték a nagy ellenséget, hogy aztán a maradék öregek, s asszonyok s gyerekek a püspöknek újra gyűjthessék az aranyat, ha nem, igazságképpen karóba huzaték.
És így vala ez, mióta a világ Világ, hogy a szegény ember sosem kapott választ a királytól, hogy valamivel vigasztalja, enyhítse a bánatát, igaz a püspök sem kapott választ a királytól, hogy ejnyebejnye, miszerint felhatalmazást érze a további gondtalan arany gyűjtésre.
Mert ugye, a király gondjaival se törődik vala senki, hogy az miként őrzi az Országot, hogy csendben és békében lehessen követelni, illetve behajtani, ha hazafiassággal nem megy.
És talán így vala ama nagy istennel is, akinek a válaszát várja a Föld megannyi lakossága, szegény és gazdag egyaránt, és az a válasz nem jön, talán azért mert vagynak nagyobb ellenségek, akikkel meg kell majd verekedni, hogy aztán a Földön békében éljenek az emberek, hogy a gazdagok továbbra is békésen gazdagodjanak és a szegények pedig békében szegényedjenek.