Nincsenek már

Nincsenek már Pilátusok,
kik Jézus elé állván mondják:
"kezembe adtak téged, mit csináltál?
Király vagy e csakugyan?"

Nincsenek már Pilátusok,
kik kimenjenek a zsidókhoz mondván:
"Én nem találtam benne semmi bűnt,
ezért Őt elbocsátom!"

Nincsenek már Pilátusok,
kik háromszor is visszamennek,
s bűnt nem találván Benne,
„Feszítsd meg”-re kezet mossanak.

Nincsenek már Pilátusok,
kik a csőcselék s főpapok lármájában
a hallgatag Jézust kérdjék:
„Micsoda az igazság?”