Polgári engedetlenség

Apropó polgári engedetlenség: „És felelvén Jézus, monda nékik: Adjátok meg ami a Császáré, a Császárnak, és ami az Istené, az Istennek.”