Istenek bukása

Az ember figyeli a világot, a viselkedési formákat, ritka esetben odafigyel a gondolatokra, melyek a világ és viselkedési formák megfigyeléséről véleményt, érzést formálnak.
Hogy miként viszonyul a növényvilág, az állatok, az ember az élethez, hogy alakul sorsa, és mindez miért?
Van e aki irányítja mindezt, vagy az egész Élet kombináció egy valamiféle véletlen csoda?
Honnan hallotta Ábrahám a hangot, hogy áldozza fel fiát? Honnan hallom én azt a hangot, hogy ilyet Isten nem kérhet?
Miért az ember rajong az „ábrahámi” hitért, ahol a fiát vitte áldozatnak?
Ha Isten a legfelső értelem, mi értelme van a bizonyításnak?
Mit mondanak a rákok magukban? Hallelúja! Isten egy törött szárnyú madarat küldött nekünk eledelként.
Mit mond az ember? Védj meg minket a gonoszoktól! És papként nem házasítja össze ugyan azon hitű híveit, mert a paptárs szülő fenyegetőzik.
Mit mondanak az istenek? Ne higgyjetek más istenekben, én vagyok az igaz isten! Minden bálványimádót kinyírok, ki nem engem dicsőít!

Azt mondták nekem, hogy a Biblia isten szava. Minden szava istentől jön, ezért szent könyv. Megkérdőjelezni az, hogy nem isten szava a Biblia, az szentségtörés, hitetlenség, pogányság, s jutalma az örök életből való kizárás. Az örök életből pedig Jézus jött nekünk bizonyságot tenni róla, s feltámadván pedig halottaiból adja nekünk az örök élet bizonyosságát s reményét.
Ezt mondták nekem.
Aztán olvasván egyebeket is, kiderült, hogy a szentlélek sem tudott a kis embereken keresztül dolgozni, muszáj volt belemásszon a világ politikába s a világ hatalmasain keresztül alakítani az isteni szöveget, világi hatalmak s korrupt politikai közösségeken keresztül zsinatoltatta ki a mai bibliát. A barma része az emberiségnek még ezt is kimagyarázza, hogy isten munkája ilyen csodálatos, hogy még a rablókat s tolvajokat is ki tudja használni.
Aztán azt is láttam, hogy a becsületes szegény embernek nem sok szava van ebben a világban, mert jön az istenes ember s azt mondja, hogy isten akarata, hogy te szegény legyél és senki ne hallgassa meg véleményedet.

Vannak országos rezsimek, ezek váltakoznak 25-50 évente. Attól függ ki erősödik annyira meg, hogy elharapja a másik torkát. Mikor megerősödik, a másik torkát elharapja.
Vannak világ rezsimek, amikor istenek metszik egymás torkát. Ezek ezer években gondolkodnak. Lám most allah nekiment jáhvénak. Most leteszik az énekek éneke lantját, a romantika ideje lejárt, most kard és vér által mérkőznek az istenek.
S a sok kicsi hangya jajveszékelve futkorászik, megtúrták a bolyokat.

Az ember ha tulipán hagymával dugja tele a kertjét, csak idő kérdése, hogy a tulipán hagymákra szakosodott élősködők letámadják hagymáit. Mit mond a jó vastag csiga? Az úr hagymákat ültetett, mely nem csíp, nem szedik ki nyáron, pont jó nekünk oda beférkőzni s jó sok csiga porontyot nevelni.
Mit mond a méteres gyom? Miféle hóbortja ennek a kétlábú baromnak minket feszt kitépni? Nosza kétszeres erővel hajtsunk két méterest!
Így az Élet.

A jóléti társadalomra, hogy mikor szakad rá a parazita élősködő, aki csak élvezni szereti a jólétet, beszállni nem, csak idő kérdése.
Mert hogy jönnek a niggerek, s arabok, mondván hazájukban ölik őket halomra, de nem ám úgy jön, hogy adj uram egy kis csendes helyet, itt meghúzódom s hálát adok az égnek, hogy nem ölnek engem is halomra, nem, ezek fix a hagyma tövére pályáznak, identitás nélkül direkt neki Németországnak.

Itt a tér már nem a miénk. Nem érdemeltük meg, úgy látszik.
Mindig is mondtam, ha egy ember nem tudja megművelni földjét, nem is érdemli meg azt. Ha házát nem tudja tisztán tartani, nem érdemli meg azt.

Elnézem ezeket a körforgalmakat, járdákat, minden évben kétszer feltúrják, ültetnek bele rózsát, egyebet, sok niggerjelölt, rabmunkás emberke kényszeredetten sündörög ott, látszik kényszer neki, büntetés neki az a munka. Mennyi közpénz mehet el azokra a tízszeresen felszámolt rózsa tövekre, ellazsált munkaórákra, melyek gyűlöletből, undorból fakadnak.
Mi lett volna kiosztani azokat a tereket, járdákat? Ez az asztalosok körforgalma, az meg az armeggedon híveinek a tere. S legyen versengés, reklám, ki tartja jobban és szebben karban a terét? Igen, de ehhez kellene egy fajta civil szemlélet, hogy miénk ez a világ, vigyázunk rá. De nincs. S akkor jön a korrupt hatalom s azt mondja adok én nektek rózsa teret, de kiszedem belőletek a zsírt is.
A köz ember nem hajlandó az ilyesmire. Hogy tízen egy pár négyzetméteres teret tartsunk karban. De ha egy politikai párt jön, hogy a pártnak legyen egy unatkozó férfiak vagy nők szövetsége, mert nehogy már valaki ezt a piaci szegmenst is lekösse, akkor az unatkozó emberek beiratkoznak ebbe a szövetségbe. Mert a szellemi munka és a lelki munka előrébbre van mindennél.
S így leszünk egy szellemes s lelkes nemzettség. Tele istenekkel, tele zászlókkal, nemzeti katarzisokkal. Jön ezer nigger, szétesünk a kétségbeeséstől, de hogy egy millió magyar emigrált csak Erdélyből külföldre, az nem ejt minket kétségbe.
Továbbra is hisszük rendületlenül, hogy nem gazdasági kérdés ez, hanem katarzis kérdés ez.
Valójában egyik sem az, hanem az, hogy balfaszok vagyunk.
Így a reggeli elmélkedésemről...
És be meg kinézésemről...